AcasăEconomieNewsAngajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în...

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul. De anul trecut din luna ianuarie au început angajările la Poliția Animalelor.

Persoanele interesate de un astfel de post, trebuie să respecte mai multe criterii.  Potrivite site-ului Direcției de Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului.

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul

Postul poate să difere, de la agent, medic veterinar și nu numai. În ceea ce privește probele de concurs pentru angajare în cadrul Poliției Animalelor, anul trecut existau două probe.

  • Probă de evaluare a performanței fizice;
  • Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

a) Proba de evaluare a performanței fizice

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul

Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul O.M.A.I. nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei prezentate (Anexa 6).

Proba se desfăşoară numai în săli de sport. Va fi declarat “promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”.

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

Angajări Poliția Animalelor 2022. Cum poți ajunge să lucrezi aici și în ce constă concursul

b) Proba scrisă

Proba scrisă, va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R., tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Ultimele Articole