AcasăEconomieMinisterul Mediului lansează procedura de achiziţie pentru containerele necesare dotării Centrelor de...

Ministerul Mediului lansează procedura de achiziţie pentru containerele necesare dotării Centrelor de aport voluntar, prin PNRR / Contract de aproape 620 de milioane de lei, fără TVA, pentru dotarea unui număr de aproape 600 de centre

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Ministerul Mediului, containerele fac parte din Investiţia I.1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune – Subinvestiţia I.1.A – Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, în baza acordurilor de asociere semnate cu Unităţile Administrativ-Teritoriale, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Valoarea estimată pentru cele 597 pachete de containere necesare dotării centrelor de colectare cu aport voluntar este de peste 619.5 milioane lei, fără TVA.

Unităţile Administrativ-Teritoriale sunt beneficiarii investiţiei care vor avea calitatea de autoritate de implementare şi plată în cadrul proiectelor.

”Centrele de colectare prin aport voluntar sunt esenţiale pentru ca primăriile să-şi poată extinde infrastructura de colectare separată şi să-şi îmbunătăţească ratele de reciclare. Totodată, acestea vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări.  Autorităţile din zona urbană trebuie să facă pasul spre sisteme bine dezvoltate, sisteme inteligente, care să gestioneze informaţiile la nivel de gospodărie, la nivel de familie”, a subliniat ministrul Mircea Fechet.

Potrivit ministerului, în cadrul primei runde de atragere de fonduri, care a avut loc în perioada în perioada 22.09.2022 – 22.11.2022, au fost aprobate cereri de finanţare pentru 546 de beneficiari (Unităţi Administrativ-Teritoriale, inclusiv subdiviziunile/ sectoarele acestora, organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ şi asocieri ale acestora), care vor implementa un număr total de 597 centre de colectare cu aport voluntar. 

Apelul a fost de tip necompetitiv, pe principiul “primul venit, primul servit”.

Procedura de atribuire – licitaţie deschisă va fi organizată pe 9 loturi, împărţite pe zone geografice.

 

 

 

 

Ultimele Articole